loading

Servicii de Arhitectură

1. Stabilirea temei de proiect pe baza unei schiţe de proiect însuşită de dumneavoastră

Analiza dorinţelor, necesităţilor şi posibilităţilor investitorului în concordanţă cu specificaţiile tehnice şi legislative referitoare la amplasament/ programul de arhitectură

2. Obţinerea Certificatului de Urbanism (C.U.) prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, caracteristicile zonei în care se găseşte imobilul (amplasamentul), cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum şi lista avizelor şi acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora, respectiv în vederea desfiinţării construcţiilor.

3. Documentatie pentru obţinerea avizelor

Avizele necesare se stabilesc prin intermediul Certificatului de Urbanism şi folosesc la întocmirea dosarului pentru obţinerea autorizatiei de construire.

4. Documentaţie tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de construire (D.T.A.C.)

Documentatia tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire (D.T.A.C.) constituie un extras din Proiectul Tehnic (PT) şi conţine toate informaţiile necesare evaluării proiectului şi autorizării sale.

5. Proiect tehnic / Detalii de execuţie (P.T. / D.D.E.)

Întocmirea Proiectului de execuţie (P.T.) şi Detaliile de execuţie (D.D.E.)

Obținerea Certificatului de Urbanism

Piese scrise:

 • Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism;
 • Memoriu C.U.;
 • Document (chitanta) ce face dovada achitarii taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism;
 • Extras C.F.
 • Fisa tehnica

Piese desenate:

 • Plan de incadrare in P.U.G.;
 • Plan de situatie existent;
 • Plan de situatie propus.

Întocmirea P.T. și D.D.E.

Piese desenate:

 • Detalii de executie;
 • Tablou de tamplarie;
 • Antemasuratoare.

Obținerea Autorizației de Construire (D.T.A.C.)

Piese desenate:

 • Plan de incadrare in P.U.G.;
 • P.U.Z. / P.U.D. – daca este cazul;
 • Plan de situatie existent;
 • Plan de situatie propus;
 • Planuri de nivel (subsol, parter, etaj, etc.);
 • Sectiuni;
 • Fatade;
 • Plan de amenajare incinta;
 • Plan de organizare santier.